Systém EIS nyní podporuje také modelování procesů. Modelování procesů je moderní přístup ve vývoji aplikací. Zákazník si může vybrané druhy aktivit a operací v systému nakonfigurovat resp. nadefinovat nové dle svých požadavků a to vše bez nutnosti zásahu do zdrojového kódu aplikace! Modelování procesů probíhá pomocí grafického designéru, který vás varuje v případě chybného zadání a zároveň umožňuje otestování vámi definované aktivity.

Schéma modelování procesů