Z Brněnské pobočky byl zadán požadavek na prezentaci dat z výroby formou telestěny umístěné ve výrobní hale. Telestěna byla realizována z osmi LCD obrazovek a o necelé 4 roky později rozšířena na dvojnásobek. Prostřednictvím systému InfoPanels se zde zobrazují data z výroby jako kapacitní naplnění, evidence vyrobených a expedovaných kusů, výrobní plán apod. Data pro disleje jsou brána ze systémů SAP, excel souborů a firemního intranetu.

ABB je přední světová firma poskytující technologie pro energetiku a automatizaci, které umožňují energetickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní prostředí. ABB má 135 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích. V České republice působí ABB již od roku 1970, sídlí v osmi lokalitách a v současné době má téměř 3 000 zaměstnanců. České ABB má možnost využití mezinárodního know-how a nejnovější výsledky výzkumu a vývoje globální společnosti. Svým zákazníkům nabízí přidanou hodnotu v podobě silného zázemí vlastních inženýrských a servisních center a dlouhodobých zkušeností tradičních českých výrobců. Hlavní oblasti podnikání společnosti ABB jsou divize: Výrobky pro energetiku, Systémy pro energetiku, Automatizace výroby a pohony, Výrobky nízkého napětí, Procesní automatizace.