Schéma EIS Web PortalEIS Web Portal zajišťuje všem uživatelům systému přístup k datům a operacím dle přiřazených uživatelských práv. Uživatelské rozhraní je podobné jako EIS Production Manager a zpřístupňuje zejména následující funkce:

  • informace z výroby – přehledné zobrazení o průběhu a výsledcích výroby, chybách, údržbě a prostojích na výrobních linkách, sledování výrobků (traceabilita) či skladových zásob, evidence zmetků
  • měření výkonnosti – klíčové ukazatele výkonnosti (tzv. Key Performance Indicator či KPI) pro lepší plánování výroby, celková efektivita zařízení (OEE) apod.
  • evidence jednotek – možnost vkládání informací o počtu zpracovaných položek za jednotku času
  • generování reportů – uživatelsky definované analýzy, reporty a statistiky výroby
  • tvorba tiskových sestav
  • a další pokročilé funkce
  Systémové požadavky EIS Web Portal.   Další součásti systému EIS:
  • EIS Server – zajišťuje sběr, zpracování a uložení dat celého systému
  • EIS Terminal – terminály pro identifikaci uživatele, vizualizaci výrobních linek, zobrazení výroby atp. Výsledné řešení se skládá z komponent dle individuálních požadavků zákazníka.
  • EIS Manager – manažerská a administrátorská aplikace pro monitoring a řízení výroby; generování analytických a statistických přehledů, reportování aj.
  • ELVAC Historian – řešení pro dlouhodobé uložení a archivaci velkého množství dat