Systém EIS využívá síťovou architekturu klient-server a ke svému běhu využívá operační systémy MS Windows. Data jsou ukládána do databáze a prostřednictvím služby na serveru se provádí jejich zpracování a archivace. Logicky se systém dělí na pět základních částí:

  • EIS Server – zajišťuje sběr, zpracování a uložení dat celého systému
  • EIS Terminal – terminály pro identifikaci uživatele, vizualizaci výrobních linek, zobrazení výroby atp. Výsledné řešení se skládá z komponent dle individuálních požadavků zákazníka.
  • EIS Production Manager – manažerská a administrátorská aplikace pro monitoring a řízení výroby; generování analytických a statistických přehledů, reportování aj.
  • EIS Web Portal – autorizovaný přístup k aktuálním datům z výroby přes webový portál
  • ELVAC Historian – řešení pro dlouhodobé uložení a archivaci velkého množství dat

Detailní systémové požadavky jednotlivých SW částí systému EIS a podporované databázové systémy, lze nalézt v samostatné kapitole Systémové požadavky.

Varianty dodání systému

  • kompletní dodávka HW i SW včetně analýzy, úvodní konfigurace a oživení systému, zaškolení obsluhy a servisní činnosti
  • řešení na klíč včetně poradenství a napojení na systémy třetích stran
  • pouze SW EIS
  • pouze HW – dodáme Vám zařízení přesně podle požadavků
Pro systém EIS nabízíme ve spolupráci s našimi partnery širokou škálu serverů, klientských stanic a vstupních zařízení. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole Hardware popř. nás neváhejte kontaktovat.   Podívejte se na příklady konkrétních oborových řešení v našich referenčních projektech.