Schéma EIS TerminaluEIS Terminal je řešení, které zajišťuje několik funkcí:
  • evidence – uživatelské rozhraní pro manuální vstup dat z výroby (možnost jak běžného, tak dotykového ovládání), zobrazení zaměstnanců daného výrobního segmentu a jejich profilů, sběr dat z připojené technologie (výrobní linky, čtečky čárových kódů, sledování skladových zásob), evidence zmetků atd.
  • monitoring – vizualizace výrobních procesů (linek), sledování výrobků (traceabilita) a celkové efektivity zařízení (OEE), zobrazení stavu výroby, chybovosti, eficience, polyvalence, vytíženosti, výrobního plánu apod.
  • řízení – plánování výroby, identifikace uživatele, zobrazení informačních zpráv od managementu, kontrola nastavení výrobního procesu, správa zakázek, tisk štítků čárových kódu a jejich následná kontrola.

Aplikace se skládá z terminálových komponent, které jsou do výsledného řešení zakomponovány na míru dle požadavků zákazníka. Je tak možné docílit vysoké úrovně specializace dle prostředí, ve kterém je EIS Terminal instalován a provozován. Aplikace je optimalizovaná jak pro provoz na nástěnných dotykových i běžných LCD zobrazovačích, tak na tabletech.

Systémové požadavky EIS Terminal.

Další součásti systému EIS:
  • EIS Server – zajišťuje sběr, zpracování a uložení dat celého systému.
  • EIS Manager – manažerská a administrátorská aplikace pro monitoring a řízení výroby; generování analytických a statistických přehledů, reportování aj.
  • EIS Web Portal – autorizovaný přístup k aktuálním datům z výroby přes webový portál.
  • ELVAC Historian – řešení pro dlouhodobé uložení a archivaci velkého množství dat.