Ve společnosti Bekaert Slovakia jsme zaváděli kombinaci systémů EIS a InfoPanels. Systém slouží jako rozšíření a doplnění systému Database Automation (interní řešení Bekaert), který získává informace o strojích v reálném čase prostřednictvím PLC kontrolérů. VAS následně shromažďuje, zpracovává, třídí a zpětně poskytuje získané informace formou grafické prezentace dat výroby z jednotlivých poboček firmy Bekaert Slovakia s.r.o. a Bekaert Hlohovec a.s.

Výstupní rozhraní je realizováno formou webových stránek ASP.NET, které běží na platformě IIS (Internet Information Services) a umožňuje snadné sloučení do jednoho portálu. Řídící pracovníci výroby tak mohou snadno sledovat aktuální výrobní data, celkovou efektivitu výrobních zařízení (OEE) apod. přímo z internetového prohlížeče. Multijazyčné reporty jsou využívány jak pro zobrazení v systému InfoPanels (panely ve výrobě, jídelnách atd.), tak i samostatně na webu pro potřeby vedoucích pracovníků. Systém InfoPanels zobrazuje také prezentace, aktuality, provozní změny, informuje o výsledcích provozů, připravovaných akcích a jiných novinkách.

Bekaert Slovakia
Nadnárodní společnost Bekaert je špičkou v oboru zpracování ocelových drátů a celosvětově zaměstnává přes 27 000 lidí. Bekaert Slovakia se svými podniky v Hlohovci a Sládkovičovu se specializuje na výrobu drátěných materiálů pro stavebnictví a kordů do pneumatik.