Hlavním přínosem zavedení EIS do Valeo autoklimatizace k.s. bylo zautomatizování celého procesu výroby a přehlednost výsledných dat. EIS zajišťuje sběr dat z výroby na daných pracovištích, ta následně zpracovává a poskytuje zpět obsluze i managementu.

Pro jednotlivé operátory je dále důležitý aktuální přehled stavu výroby. Rovněž se dá vyhodnocovat rychlost zásahu údržby v případě poruchy na jednotlivých lisech. Pro management jsou pak významné výrobní sestavy, které jsou k dispozici ihned po ukončení směny.

Valeo autoklimatizace k.s. je součástí nadnárodního koncernu Valeo, který se zaměřuje na design, výrobu a prodej systémů, modulů a komponentů pro automobilový průmysl. Valeo autoklimatizace k.s. v Rakovníku zaměstnává téměř 1000 zaměstnanců. Zaměřuje se na výrobu topicích a klimatizačních jednotek a ovládacích panelů do automobilů řady značek (Škoda, Audi, VW, SAAB, BMW aj.)

Valeo autoklimatizace