Schéma EIS Server EIS Server zajišťuje sběr, zpracování a uložení všech dat systému v reálném čase, a jde tedy o klíčový prvek systému, který je nezbytný na všech klientských stanicích. Současně je běhovým prostředím pro serverové části modulů systému. Zprostředkovává úlohy pro koncového uživatele, například reporting, analýza dat, dlouhodobé uložení a archivace dat, mailing a další v závislosti na konkrétní instalaci systému dle požadavků zákazníka.

EIS Server přijímá či aktivně stahuje informace z výrobních linek či senzorových zařízení a ukládá měřené hodnoty. K těmto datům následně přistupují jednotlivé klientské aplikace, které data zpracovávají, vyhodnocují, analyzují a publikují.

Systémové požadavky EIS Server.

Další součásti systému EIS:

  • EIS Terminal – terminály pro identifikaci uživatele, vizualizaci výrobních linek, zobrazení výroby atp.
  • EIS Manager – manažerská a administrátorská aplikace pro monitoring a řízení výroby; generování analytických a statistických přehledů, reportování aj.
  • EIS Web Portal – autorizovaný přístup k aktuálním datům z výroby přes webový portál
  • ELVAC Historian – řešení pro dlouhodobé uložení a archivaci velkého množství dat.