EIS Production Manager zajišťuje jednoduché ovládání a přehlednou navigaci v rámci uceleného prostředí systému EIS, napříč všemi dostupnými moduly. Zobrazuje především:

 • informace z výroby – přehledné zobrazení o průběhu a výsledcích výroby, chybách, údržbě a prostojích na výrobních linkách, sledování výrobků (traceabilita) a skladových zásob, evidence zmetků
 • měření výkonnosti – klíčové ukazatele výkonnosti (tzv. Key Performance Indicator či KPI) pro lepší plánování výroby, celková efektivita zařízení (OEE)
 • evidence jednotek – možnost vkládání informací o počtu zpracovaných položek za jednotku času
 • generování reportů – uživatelsky definované analýzy, reporty a statistiky výroby
 • správa zakázek
 • tvorba tiskových sestav
 • a další pokročilé funkce.

Další součásti systému EIS:

 • EIS Server – zajišťuje sběr, zpracování a uložení dat celého systému.
 • EIS Terminal – terminály pro identifikaci uživatele, vizualizaci výrobních linek, zobrazení výroby atp. Výsledné řešení se skládá z komponent dle individuálních požadavků zákazníka.
 • EIS Web Portal – autorizovaný přístup k aktuálním datům z výroby přes webový portál.
 • ELVAC Historian – řešení pro dlouhodobé uložení a archivaci velkého množství dat.